Kroonjuweel van Etten-Leur

Mariakapel

Nog steeds staat op de Markt van Etten, ingeklemd tussen de Van Goghkerk en het oude raadhuis,de Mariakapel.

Omstreeks 1742 wordt er tussen de NH kerk en het dorpshuis een huisje gebouwd voor de klapwakers van Etten. Hun taak is het dag en nacht handhaven van de openbare orde en veiligheid.

In 1767 verbouwt men het huisje tot bergplaats voor een brandspuit. Na verloop van jaren wordt de brandspuit in 1875 vervangen door een nieuwe. Omdat het bestaande brandspuithuisje te klein is besluit men om dit te slopen en een grotere te bouwen. In 1952 vindt de brandweer een betere plaats voor haar materieel en komt het pandje leeg.

Etten lijdt in de oorlog betrekkelijk weinig materiƫle schade. De belofte van verschillende inwoners om een Mariakapel te doen verrijzen uit dankbaarheid gaat in vervulling. Het oude brandweerhuisje wordt door de gemeente in erfpacht afgestaan voor de tijd van 99 jaren als kapel. De Mariakapel bevat een houten tongewelf en in de wanden zijn romaanse raampjes aangebracht.