Kroonjuweel van Etten-Leur

29 april t/m 30 juni 2019 Activiteiten Heemkundekring mei 2019

Activiteiten Heemkundekring Jan uten Houte Zoals u wellicht in ons kwartaalblad al heeft gelezen barst Heemkundekring Jan uten Houte van de activiteiten. Onze voorzitter heeft er maar weer eens een overzicht van gemaakt, zodat u kunt deelnemen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Activiteiten Heemkundekring Jan uten Houte.

 

27 april. Oranjemarkt. (zie foto)

Op Koningsdag was onze Heemkundekring aanwezig op de Oranjemarkt op het Raadhuisplein.

Ofschoon het aantal bezoekers vanwege het minder mooie weer wat tegenviel was er toch grote interesse voor het cultuurhistorisch materiaal zoals foto’s en boekwerken.

Onze Heemkundekring zal ook op de andere komende jaarmarkten aanwezig zijn.

De eerstvolgende zijn de havenfeesten op de Leur op tijdens het Pinksterweekend ( op vrijdagavond en zaterdag)

 

8 mei Genealogie Inloopavond.

Op deze woensdagavond wordt weer een inloopgenealogie-avond gehouden in het Streekmuseum Etten+Leur. Aanvang is 19.30 uur. U kunt met al uw vragen over genealogie terecht.

 

9 mei. Presentatie 50 jaar in de suiker – en nog veel meer

Arie de Bruin verzorgt 9 mei a.s. vanaf 19.30 uur in gebouw “De Linde” een presentatie over S.C.J. Heerma van Voss. Zijn 50-jarig jubileum in de suikerindustrie staat hierbij centraal. Hij vertelt over zijn leven en daden, ondersteund met talrijke illustraties.

 

Voor de Heemkundekring is zijn suikerjubileum, nu precies 150-100 jaar geleden, aanleiding om zijn markante persoonlijkheid en boeiende daadkracht in de schijnwerpers te zetten. In 1869 begon Heerma van Voss aan zijn succesvolle 50-jarige carrière in de suikerindustrie. In 1919 zette hij er een punt achter. Deze 50 jaar staan centraal in zijn lange leven (1841-1934). Velen waren destijds afhankelijk van de suikerbietenteelt, van landbouwer tot de Minister van Financiën. Heerma van Voss fungeerde als een nationale spil in deze industrietak. Maar behalve de suiker was er nog veel meer dat hem interesseerde en bezighield. Hij betekende veel voor de dorpen Etten en Leur, zijn familie, zijn kerk, landelijk opererende organisaties en de start van de luchtvaart in Nederland. In de loop der jaren is hij onder meer omschreven als suikerbaron, innovatief, goedgeefs, nors.

 

Iedereen is hartelijk welkom. Entree en het bakske koffie of thee is gratis. Aanwezigen worden verzocht een vrijwillige bijdrage te geven voor het dekken van de kosten. Het adres van “De Linde” is Lambertusstraat 7, 4872 XA, Etten-Leur; gratis parkeren op het parkeerterrein aan de Wipakker.  Voor meer informatie ga naar www.hetwithof.nl onder ‘Herdenking Suikerbaron’   

      

10 mei. Beurs ‘Zorg rondom afscheid’

Onze Heemkundekring is aanwezig op bovengenoemde beurs die gehouden wordt in Gemeenschapscentrum ‘De Baai’ op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 17.00 uur.

Dit is hét moment waarop u niet allen kennis kunt maken met de uitvaartbranche maar ook met DE organisatie die zorgdraagt voor het zekerstellen van ons cultureel en immateriële erfgoed!

Voor veel mensen is het moeilijk om stil te staan bij hun laatste afscheid. Vaak merken wij dat het bij een (plotseling) overlijden erg moeilijk is voor de nabestaanden om alles in de korte tijd ‘vaak een paar dagen’ te moeten beslissen en regelen.

 

Dat geldt vooral ook voor de nabestaanden die door onze vrijwilligers geïnformeerd kunnen worden overleg het zekeren van de stamboom, de bijzondere dikwijls cultuurhistorische verhalen van de overledenen, foto’s en documenten uit een tijd dat er nog geen sprake was van digitaliseren.

Graag informeren wij u over hoe u met de betrokken personen voor overlijden zaken kunt zekeren zodat ze voor de nabestaanden en onze gemeenschap behouden blijven.

Laat uw ter plekke informeren. Voor meer informatie hierover ga naar www.hetwithof.nl onder ‘Zorg rondom afscheid’

 

24/26 mei. Weekend van de Begraafplaatsen. Etten-Leur noord.

In het kader van het 'Weekend van de Begraafplaats' worden er op de Leur diverse rondleidingen georganiseerd op de begraafplaats bij de Petruskerk en de Protestantse begraafplaats aan de Lange Brugstraat. De beheerders vertellen over de verschillende soorten graven, de urnenmuur, de nieuwe urnentuin, enz. 

 

26 mei. ‘Kleur Etten-Leur’

Kleur Etten-Leur moet het podium gaan vormen voor Etten-Leurse verenigingen, organisaties en aanbieders. Deze kunnen zich presenteren op het gebied van kunst en cultuur, zorg en hulpverlening, natuur en milieu, sport, hobbyclubs en gildes, religie en levensbeschouwing, toerisme en recreatie, en onderwijs. Ook onze Heemkundekring neemt hieraan deel en zal vooral aandacht besteden aan de naderende D-Day in het kader van onze 75jarige bevrijding op 29 oktober.