Kroonjuweel van Etten-Leur

14 juli t/m 31 oktober 2019 Dialectwerkgroep

Onze heemkundekring kent tal van werkgroepen. Dit keer staat de dialectwerkgroep in de spotlights. DIalecten zijn belangrijk in de gewone dagelijkse omgang met elkaar. Net als elke taal verandert ook het dialect steeds een beetje. Voor het behoud van het dialect is bestudering en uitwisseling van belang.

Dialectgroep Jan utenHoute Etten-Leur

Kundegij di leeze? Das Ettense ouwe streektaol.

Aanders motte ut mar is hartopleeze, dan lukt da messchien wel.

De taal van Etten en leur willen we graag bewaren voor onze kinders kinderen

Wie zijn wij?

De groep bestaat momenteel uit 5 leden: Adri Nuiten, Piet Luijten, Johan Kerremans, Jan van den Berg sr. en Corry Musters- Hendrikx.

In 2015 zijn we met deze groep gestart.

Het doel van deze dialectgroep is om het Etten-Leurse dialect te behouden.

Dit dialect wordt nl. door een steeds kleiner wordende groep nog gesproken. Veel ouderen kennen deze streektaal nog omdat dit thuis gesproken werd. Het is nu grotendeels verdwenen door diverse invloeden, o.a. van media en onderwijs.

 

Een dialect is een  gesproken taal en daarom moeilijk op te schrijven. Er bestaat echter een woordenboek dat vele begrippen en voorwerpen uit het Etten-Leurse dialect beschrijft: “TètteleursWoordeboek” van Frans Verschuren.

 

We willen deze Etten-Leurse streektaal graag behouden.

  • Door verhalen op te schrijven, maar deze ook voor te lezen en dit op te nemen en op te slaan op de website van Jan utenHoute. Zodat men deze later terug kan lezen, maar ook beluisteren.
  • Interviews met Etten-Leurenaren die in het dialect kunnen vertellen over hun leven en waar ze gewoond en gewerkt hebben.
  • De dialectgroep kan eventueel een presentatie verzorgen over bovenstaande onderwerpen.

 

Informatie over de werkgroep?  voorzitter Corry Musters-Hendrikx email: cdmhendrikx@ziggo.nl