Kroonjuweel van Etten-Leur

21 juni 2017 Edward Poppe internaat

Raad besluit tot behoud Edward Poppe gebouw

Door verschillende insprekers werd gisteravond 20 juni betoogd dat het college bij de voorstellen over het voormalige internaat Edward Poppe te snel heeft toegewerkt naar sloop van het gebouw. Piet Paantjes, voorzitter van Jan uten Houte, de heemkundekring van Etten-Leur, was een van de insprekers. Hij betoogde dat het gebouw zeker historische en culturele waarde heeft. Ook gaf hij aan dat het college te veel op de stoel van de projectontwikkelaar is gaan zitten. Afhankelijk van wat je wilt met het gebouw, is er zeker meer mogelijk dan het college wil. Hij wordt, naar eigen zeggen, daarin gesteund door bouwkundigen met wie hij het gebouw heeft bekeken. 

In de  volgende raadsvergadering bleek, zo toonde  raadslid Weijers aan, de nodige informtie te zijn avhtergehouden voor de raadsleden. Deze infomatie gaf de insprekers recht van spreken: het voormalige internaat Edward Poope nehoort tot het culturele erfgoed van Etten-Leur en dient behouden te blijven. En zo besloot de raad dan ook.